Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05
:: ภาพกิจกรรม CSR
 
 


รวมพลังปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ คลองโคน อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม
 
 


พนักงานและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” ปีที่ 5
 
 


พนักงานและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” ปีที่ 4
 
 
 
 


ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ สถานสงเคราะห์ฯ
 
 


บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน กับ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
 
 


โรงเรียน อนุบาลสุขสวัสดิ์ได้รับความอนุเคราะห์กล่องใส่ ข้อสอบ จาก บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
 
 
 
 


บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม โครงการบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 3
 
 


ให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ
 
 


โครงการปลูกป่าชายเลน
 
 
 
 


โครงการบริจาคเงินและสิ่งของ
 
 


กิจกรรมวันซีเอสอาร์
 
 


โครงการบริจาคโลหิต
 
 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :