รางวัลและความสำเร็จ


จากการดำเนินธุรกิจที่มีผลกำไรอย่างต่อเนื่องและการขยายธุรกิจทำให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างโดดเด่น ทำให้บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านการคัดเลือกโดยนิตยสาร Forbes Asia ให้เข้าไปอยู่ในทำเนียบสุดยอด 200 บริษัทขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia's 200 Best Under a Billion ประจำปี 2555* จากบริษัทที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นทั้งหมด 15,000 บริษัท จาก 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (มีบริษัทจดทะเบียนไทยผ่านการคัดเลือกโดยนิตยสาร Forbes Asia จำนวน 6 บริษัท) ซึ่งบริษัทที่จะเข้าสู่ Asia's 200 Best Under a Billion ได้จะต้องเป็นบริษัทที่มีรายได้ประจำปีระหว่าง 5 - 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขาย และกำไร รวมถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในช่วง 12 เดือนและ 3 ปีล่าสุดโดดเด่น


รางวัลและความสำเร็จ Awards & Achievements
รางวัลและความสำเร็จ Awards & Achievements
รางวัลและความสำเร็จ Awards & Achievements

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :