SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) :: ความรับผิดชอบต่อสังคม CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

กิจกรรมที่ผ่านมาของบริษัท


“รวมพลังปลูกป่า – สร้างฝาย (หินทิ้ง) อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ประมวลภาพ ทำกิจกรรม ปลูกป่า - สร้างฝาย (หินทิ้ง) วันที่ 1 ธันวาคม 2561 หมู่บ้านสามัคคีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

SST Happy Body Happy Mind

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยโภชนาการและการออกกำลังกาย ของ “โครงการ SST Happy Body Happy Mind

รวมพลังปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

"รวมพลังปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ คลองโคน อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม

ให้เลือด ให้ชีวิต ปีที่ 5

“ให้เลือด ให้ชีวิต” ปีที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคลังเอกสาร ซ.สุขสวัสดิ์ 76 จ.สมุทรปราการ

ให้เลือด ให้ชีวิต ปีที่ 4

พนักงานและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” ปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคลังเอกสาร ซ.สุขสวัสดิ์ 76 จ.สมุทรปราการ

โครงการบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับคนพิการและทุพพลภาพ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคเงินและสิ่งของ ใน “โครงการบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับคนพิการและทุพพลภาพ” ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุลพลภาพบ้านบางประกง จ.ฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2559

โครงการปลูกป่าชายเลน

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน กับ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กล่องใส่ข้อสอบ

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ได้รับความอนุเคราะห์กล่องใส่ข้อสอบจาก บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ให้เลือด ให้ชีวิต ปีที่ 3

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม โครงการบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคลังเอกสาร ซ.สุขสวัสดิ์ 76 จ.สมุทรปราการ

ให้ความรู้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

ให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

โครงการปลูกป่าชายเลน

โครงการปลูกป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554

โครงการบริจาคเงินและสิ่งของ

โครงการบริจาคเงินและสิ่งของ

CSR DAY

กิจกรรมวันซีเอสอาร์ หรือ CSR DAY เมื่อวันที่ 3 และ 27 ตุลาคม 2555

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :