Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรมภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559 (ล่าสุด)

วันที่ : 3 เม.ย. 2560
ชนิดไฟล์ : PDF File
ขนาดไฟล์ : 6.37 MB

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ : ในการดาวน์โหลดไฟล์นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นจะต้องมีโปรแกรม Acrobat เพื่ออ่านไฟล์ PDF 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :