ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


ข้อมูลทางการเงิน IR Contact

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร : 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5
แฟกซ์ : 02-318-3490
อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th


บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :