คณะผู้บริหารระดับสูง


ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2 Mr.Rod Kimber รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ
3 นายกษิดิศ ทวีสิน ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร
4 นายปัญญา ซุ่นทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ
5 นางพัชรี บุนนาค ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
6 นางสาวมนัสวี ปกรณ์ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :