Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. Mr.Rod Kimber รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ
3. นายกษิดิศ ทวีสิน ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร
4. นายปัญญา ซุ่นทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ
5. นางพัชรี บุนนาค ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
6. นางสาวมนัสวี ปกรณ์ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน