ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
“โครงการ SST Happy Body Happy Mind”
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยโภชนาการและ ...
2018-09-14 12:15:58 เพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2561
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561...
2018-08-24 11:49:51 เพิ่มเติม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
พนักงานและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต
พนักงานและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561...
2018-08-24 11:48:41 เพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
“SST จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561”
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ (ขวา) นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธาน...
2018-05-10 11:03:54 เพิ่มเติม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
โครงการ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2561”
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จึงจัดโครงการ...
2018-05-10 10:57:08 เพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
“โครงการ SST- เติมฝันให้น้อง”
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคทุนการศึกษา โต๊ะคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา...
2018-02-27 10:23:13 เพิ่มเติม
 

Page: 1 of 8 page(s)     1 2 3 4 5 6 7 8 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :