Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05
SST จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธาน...
2017-10-03 11:26:48 เพิ่มเติม
รวมพลังปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม”
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ...
2017-09-18 16:47:32 เพิ่มเติม
 
จัดสัมมนาประจำปี 2560 หลักสูตร “ Unlock Your Potential ”
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาประจำปี 2560 หลักสูตร “ Unlock Your Potential ” ในวัน...
2017-09-12 15:31:28 เพิ่มเติม
คณาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับคลังที่ทันสมัย
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์...
2017-09-05 10:15:27 เพิ่มเติม
 
แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมของบริษัท
แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมของบริษัท
2017-08-24 10:26:04 เพิ่มเติม
SST จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2560
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2560 สำหรับผู้บริหารและพนักงาน
2017-08-24 10:19:02 เพิ่มเติม
 

Page: 1 of 7 page(s)     1 2 3 4 5 6 7 »

 


เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา บริษัทฯได้จัดทำโครงการบริจาคโลหิต ปีที่ 2 ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบาย CSR ของบริษัท ฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจาก ร.พ.สมุทรปราการ ในการจัดเจ้าหน้าที่เข้ามารับบริจาคโลหิต เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556




เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับคนพิการและทุพพลภาพ โดยได้ไปมอบสิ่งของและบริจาคเงินที่พนักงานได้ร่วมการบริจาค ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเครื่องใช้ประจำวันอื่นๆ ให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการ และทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผู้พิการในความดูแลตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปถึงวัยชรา โดยผู้พิการและคนชราดังกล่าวเป็นผู้ที่ด้อยโอกาส ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือถูกทอดทิ้ง เพื่อให้ผู้พิการเหล่านั้นได้รับการคุ้มครอง ฟื้นฟูสภาพ และพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกายและสังคม


บริษัทจัดสัมมนาประจำปี 2556 หลักสูตร "เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ" ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชาสมาสัย ซ.สุขสวัสดิ์ 49 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


คุณสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SST และคุณสมโภชน์ อินทรานุกูล (กลาง) ประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ ห้องพัชรกิติยาภา มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0277777777 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557