ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
ประกาศวันหยุดประจำปี 2562
ประกาศวันหยุดประจำปี 2562
2018-12-03 17:52:20 เพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
รวมพลังปลูกป่า – สร้างฝาย (หินทิ้ง) อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 1 ธัวาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันปลูกป่าชาย...
2018-12-03 17:39:16 เพิ่มเติม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
“โครงการ SST Happy Body Happy Mind”
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยโภชนาการและ ...
2018-09-14 12:15:58 เพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2561
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561...
2018-08-24 11:49:51 เพิ่มเติม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
พนักงานและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต
พนักงานและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561...
2018-08-24 11:48:41 เพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
“SST จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561”
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ (ขวา) นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธาน...
2018-05-10 11:03:54 เพิ่มเติม
 

Page: 1 of 9 page(s)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :