ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
21 ส.ค. 2562   แจ้งแต่งตั้ง รองกรรมการผู้จัดการของบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย  
14 ส.ค. 2562   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562  
14 ส.ค. 2562   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)  
14 ส.ค. 2562   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
13 ส.ค. 2562   รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ต่ออายุสัญญาเช่า) และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SSTRT  
03 ก.ค. 2562   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SST-W2 (F53-5)  
14 มิ.ย. 2562   กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2  
21 พ.ค. 2562   แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)  
15 พ.ค. 2562   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
15 พ.ค. 2562   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562  
15 พ.ค. 2562   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  
14 พ.ค. 2562   แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัท  
26 เม.ย. 2562   การไม่ปรับสิทธิของ SST-W2  
24 เม.ย. 2562   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
22 มี.ค. 2562   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

Page: 1 of 4 page(s)     1 2 3 4 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :