ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
08 ม.ค. 2563   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SST-W2 (F53-5)  
18 ธ.ค. 2562   แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
13 ธ.ค. 2562   กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2 (แก้ไข)  
13 ธ.ค. 2562   กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2  
27 พ.ย. 2562   แจ้งการถึงแก่กรรมของประธานกรรมการบริษัท  
20 พ.ย. 2562   แจ้งแต่งตั้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ  
15 พ.ย. 2562   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562  
15 พ.ย. 2562   แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท  
15 พ.ย. 2562   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัท  
14 พ.ย. 2562   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)  
14 พ.ย. 2562   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
01 ต.ค. 2562   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
21 ส.ค. 2562   แจ้งแต่งตั้ง รองกรรมการผู้จัดการของบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย  
14 ส.ค. 2562   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562  
14 ส.ค. 2562   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)  

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :