เอกสารของบริษัทเอกสาร ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 1.33 MB  
หนังสือรับรองการเป็นบริษัท 328 MB  
หนังสือบริคณฑ์สนธิ 607 KB  
ข้อบังคับบริษัท 885 KB  

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :