ประมวลภาพ ทำกิจกรรม ปลูกป่า - สร้างฝาย (หินทิ้ง) วันที่ 1 ธันวาคม 2561 หมู่บ้านสามัคคีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี