โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ได้รับความอนุเคราะห์กล่องใส่ข้อสอบจาก บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)