ข้อมูลสำคัญของบริษัท / บริษัทย่อย


ข้อมูลบริษัท


ข้อมูลสำคัญของบริษัท / บริษัทย่อย Fact Sheet
รายการข้อมูล รายละเอียด
ชื่อบริษัท บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ SST
เลขทะเบียนบริษัท 0107537002117
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน บริการให้เช่าและบริหารพื้นที่เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้า รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และกิจการท่าเทียบเรือ
ทุนจดทะเบียน 835,037,850.00 บาท
มูลค่าหุ้นละ หุ้นละ 1.00 (หนึ่งบาท)
ทุนชำระแล้ว 526,456,550.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5
โทรสาร : 02-318-3490-1
ที่ตั้งคลังสินค้า 1 71, 71/1-8 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-463-4280-9
โทรสาร : 02-463-4287, 02-818-7847
ที่ตั้งคลังสินค้า 2-3 และคลังเอกสาร 115, 115/7-10 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-463-0127, 02-464-1502-9, 02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9379
โทรสาร : 02-817-5190, 02-819-9378
เว็บไซต์ www.subsrithai.co.th
www.subsrithai.com

ธุรกิจคลังสินค้า


ข้อมูลสำคัญของบริษัท / บริษัทย่อย Fact Sheet
รายการข้อมูล รายละเอียด
ชื่อบริษัท บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105552067303
ประเภทธุรกิจ กิจการคลังสินค้า / ให้บริการรับฝากสินค้า
ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น (ห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ หุ้นละ 100.00 (หนึ่งร้อยบาท)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5
โทรสาร : 02-318-3490-1
ที่ตั้งคลังสินค้า 71/9 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-463-4280-9
โทรสาร : 02-463-4287, 02-818-7847

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม


ข้อมูลสำคัญของบริษัท / บริษัทย่อย Fact Sheet
รายการข้อมูล รายละเอียด
ชื่อบริษัท บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000141
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้านการลงทุน และการจัดการ
ทุนจดทะเบียน 1,685,418,800.00 บาท
มูลค่าหุ้นละ หุ้นละ 1.00 (หนึ่งบาท)
ทุนชำระแล้ว 1,053,386,750.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

โทรศัพท์ 02-079-9765
โทรสาร 02-079-9755
เว็บไซต์ www.mudman.co.th


ข้อมูลสำคัญของบริษัท / บริษัทย่อย Fact Sheet
Information Deatail
ชื่อบริษัท บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105548146423
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารจานด่วน ขนมและอาหารต่างๆ ที่อบแล้วทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น หุ้นละ 10.00 (สิบบาท)
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

โทรศัพท์ 02-079-9765
โทรสาร 02-079-9755
เว็บไซต์ www.dunkindonuts.co.th


ข้อมูลสำคัญของบริษัท / บริษัทย่อย Fact Sheet
รายการข้อมูล รายละเอียด
ชื่อบริษัท บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105548146776
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารจานด่วน ขนม และอาหารต่างๆ ที่อบแล้วทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ หุ้นละ 10.00 (สิบบาท)
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

โทรศัพท์ 02-079-9765
โทรสาร 02-079-9755
เว็บไซต์ www.aubonpainthailand.com


ข้อมูลสำคัญของบริษัท / บริษัทย่อย Fact Sheet
รายการข้อมูล รายละเอียด
ชื่อบริษัท บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105555079990
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิต นำเข้า และจำหน่ายไอศครีม ขนมและอาหารชนิดต่างๆ
ทุนจดทะเบียน 125,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ หุ้นละ 10.00 (สิบบาท)
ที่ตั้งสำนักงาน 209/1 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชั้นที่ 25 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-261-5363-75
โทรสาร : 02-261-5359-60
เว็บไซต์ www.facebook.com/BaskinRobbins Thailand


ข้อมูลสำคัญของบริษัท / บริษัทย่อย Fact Sheet
รายการข้อมูล รายละเอียด
ชื่อบริษัท บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105539130528
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 10,784,300.00 บาท(สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ 100.00 (หนึ่งร้อยบาท)
ที่ตั้งสำนักงาน 27 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-260-7178-9
โทรสาร : 02-260-7149
เว็บไซต์ www.greyhoundcafe.co.th


รายการข้อมูล รายละเอียด
ชื่อบริษัท GHC Café (UK) Co., Limited
เลขทะเบียนบริษัท 10049145
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 200,000 ปอนด์สเตอร์ลิง (ประมาณ 9.09 ล้านบาท1)
มูลค่าหุ้นละ หุ้นละ 1.00 ปอนด์สเตอร์ลิง (ประมาณ 44.45 บาท1)
ที่ตั้งสำนักงาน Sutherland House, 1759 London Road, Leigh On Sea, Essex, United Kingdom, SS9 2RZ
เว็บไซต์ www.greyhoundcafe.uk
หมายเหตุ 1 อ้างอิงกับจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 44.4531 บาทต่อปอนด์สเตอร์ลิง

ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป


ข้อมูลสำคัญของบริษัท / บริษัทย่อย Fact Sheet
รายการข้อมูล รายละเอียด
ชื่อบริษัท บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105523019789
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง
ทุนจดทะเบียน 96,990,000.00 บาท(เก้าสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ 100.00 (หนึ่งร้อยบาท)
ที่ตั้งคลังสินค้า 27/1 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-260-7121
โทรสาร : 02-260-7122
เว็บไซต์ www.greyhound.co.th

เพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น


รายการข้อมูล รายละเอียด
ชื่อบริษัท Mudman International Limited
เลขทะเบียนบริษัท 152010
ประเภทธุรกิจ เพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
ทุนจดทะเบียน 30,000 USD (Approximate 985,416 Baht1)
มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) (Approximate 32.85 Baht1)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Intercontinental Trust Limited, Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius
เว็บไซต์ -
Note 1 At the exchange rate of 32.8472 Baht per US Dollar publicized by Bank of Thailand on Friday December 29, 2017


รายการข้อมูล รายละเอียด
ชื่อบริษัท Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS
เลขทะเบียนบริษัท 592066047
ประเภทธุรกิจ Operating premium gastronomical restaurant under “Le Grand Vefour” brand with two Michelin Stars
ทุนจดทะเบียน 452,768 Euro (Approximate 17.84 mm Baht1)
มูลค่าหุ้นละ 16.00 Euro per share (Approximate 630.30 Baht1)
ที่ตั้งสำนักงาน 17 rue de Beaujolais in Paris 75001, France
เว็บไซต์ www.grand-vefour.com
Note 1 At the exchange rate of 39.3938 Baht per Euro publicized by Bank of Thailand on Friday December 29, 2017

ธุรกิจอื่นๆ


ข้อมูลสำคัญของบริษัท / บริษัทย่อย Fact Sheet
รายการข้อมูล รายละเอียด
ชื่อบริษัท บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105560165432
ประเภทธุรกิจ ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น 100.00 (หนึ่งร้อยบาท)
ที่ตั้งสำนักงาน 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5
โทรสาร 02-318-3490-1
เว็บไซต์ www.sstrm.co.th

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 206 อาคารพลาซ่า ชั้น 4 ซอยพัฒนาการ 20
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2318-5514-5

ช่องทางติดตาม :