ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
แจ้งแก้ไขวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
แจ้งแก้ไขวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
2020-03-19 15:16:25 เพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
โครงการปลูกป่า – สร้างฝาย ปี 2562
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า-สร้างฝ่าย (ทิ้งหิน) ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. – 15.00 น.
2019-11-22 11:15:55 เพิ่มเติม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
“โครงการ SST – เติมฝันให้น้อง ปี 2”
“SST เติมฝันให้น้อง ปี 2” บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์ดนตรี อปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
2019-09-23 11:32:50 เพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน SST DAY 2019
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน SST DAY 2019 ขึ้น ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ...
2019-02-14 12:13:48 เพิ่มเติม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
ประกาศวันหยุดประจำปี 2562
ประกาศวันหยุดประจำปี 2562
2018-12-03 17:52:20 เพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations
รวมพลังปลูกป่า – สร้างฝาย (หินทิ้ง) อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 1 ธัวาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันปลูกป่าชาย...
2018-12-03 17:39:16 เพิ่มเติม
 

Page: 1 of 9 page(s)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :