“รวมพลังปลูกป่า – สร้างฝาย (หินทิ้ง) อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

          เมื่อวันที่ 1 ธัวาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันปลูกป่าชาย – สร้างฝาย (หินทิ้ง) เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ หมู่บ้าน สามัคคีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี