ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
15 มิ.ย. 2564   กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2 (แก้ไข)  
15 มิ.ย. 2564   กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2  
25 พ.ค. 2564   หุ้นเพิ่มทุนของ SST เริ่มซื้อขายวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
24 พ.ค. 2564   แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)  
21 พ.ค. 2564   แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)  
13 พ.ค. 2564   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564  
13 พ.ค. 2564   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
13 พ.ค. 2564   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)  
11 พ.ค. 2564   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัท  
05 พ.ค. 2564   การปรับสิทธิของ SST-W2  
27 เม.ย. 2564   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
26 เม.ย. 2564   แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
26 มี.ค. 2564   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
12 มี.ค. 2564   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, ขยายระยะเวลาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate),การออกและเสนอขายหุ้นกู้, การแก้ไขข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข Template)  
12 มี.ค. 2564   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, ขยายระยะเวลาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate), การแก้ไขข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)  

Page: 1 of 12 page(s)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :