ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
01 ต.ค. 2563   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
10 ก.ย. 2563   แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย  
20 ส.ค. 2563   แจ้งการจัดตั้งบริษัทใหม่ของบริษัทย่อย  
19 ส.ค. 2563   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563  
14 ส.ค. 2563   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563  
14 ส.ค. 2563   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)  
14 ส.ค. 2563   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
22 ก.ค. 2563   แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (แก้ไข)  
21 ก.ค. 2563   แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท  
21 ก.ค. 2563   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  
09 ก.ค. 2563   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563  
03 ก.ค. 2563   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SST-W2 (F53-5)  
16 มิ.ย. 2563   กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2  
29 พ.ค. 2563   หุ้นเพิ่มทุนของ SST เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มิถุนายน 2563  
27 พ.ค. 2563   แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)  

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :