ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
02 ก.ย. 2564   06 กันยายน 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SST-W2  
13 ส.ค. 2564   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564  
13 ส.ค. 2564   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)  
13 ส.ค. 2564   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
06 ส.ค. 2564   การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SST-W2  
04 ส.ค. 2564   กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SST-W2  
23 ก.ค. 2564   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย  
02 ก.ค. 2564   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SST-W2 (F53-5)  
15 มิ.ย. 2564   กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2 (แก้ไข)  
15 มิ.ย. 2564   กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2  
25 พ.ค. 2564   หุ้นเพิ่มทุนของ SST เริ่มซื้อขายวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
24 พ.ค. 2564   แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)  
21 พ.ค. 2564   แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)  
13 พ.ค. 2564   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564  
13 พ.ค. 2564   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  

Page: 1 of 12 page(s)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :