ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
01 ธ.ค. 2564   แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการบริษัทใหม่แทนท่านที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
12 พ.ย. 2564   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564  
12 พ.ย. 2564   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)  
12 พ.ย. 2564   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
08 ต.ค. 2564   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
08 ต.ค. 2564   หุ้นเพิ่มทุนของ SST เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2564  
01 ต.ค. 2564   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SST-W2 (F53-5)  
29 ก.ย. 2564   แจ้งเลื่อนวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ  
02 ก.ย. 2564   06 กันยายน 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SST-W2  
13 ส.ค. 2564   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564  
13 ส.ค. 2564   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)  
13 ส.ค. 2564   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
06 ส.ค. 2564   การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SST-W2  
04 ส.ค. 2564   กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SST-W2  
23 ก.ค. 2564   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย  

Page: 1 of 13 page(s)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :