ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
27 มี.ค. 2563   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
26 มี.ค. 2563   แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
19 มี.ค. 2563   แก้ไขวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)  
17 มี.ค. 2563   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, จ่ายหุ้นปันผล, การเพิ่มทุน, และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข สถานที่ประชุม)  
12 มี.ค. 2563   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, จ่ายหุ้นปันผล, การเพิ่มทุน, และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)  
11 มี.ค. 2563   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, จ่ายหุ้นปันผล, การเพิ่มทุน, และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
28 ก.พ. 2563   งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
28 ก.พ. 2563   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)  
28 ก.พ. 2563   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562  
08 ม.ค. 2563   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SST-W2 (F53-5)  
18 ธ.ค. 2562   แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
13 ธ.ค. 2562   กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2 (แก้ไข)  
13 ธ.ค. 2562   กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2  
27 พ.ย. 2562   แจ้งการถึงแก่กรรมของประธานกรรมการบริษัท  
20 พ.ย. 2562   แจ้งแต่งตั้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ  

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :