ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
03 ม.ค. 2562   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SST-W2 (F53-5)  
03 ม.ค. 2562   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SST-W2 (F53-5)  
14 ธ.ค. 2561   กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2  
06 ธ.ค. 2561   แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ  
14 พ.ย. 2561   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561  
14 พ.ย. 2561   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  
14 พ.ย. 2561   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)  
12 ต.ค. 2561   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
09 ต.ค. 2561   สรุปข้อสนเทศ SST-W2  
09 ต.ค. 2561   ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SST-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2561  
02 ต.ค. 2561   แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)  
14 ส.ค. 2561   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561  
14 ส.ค. 2561   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)  
14 ส.ค. 2561   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
11 ก.ค. 2561   แจ้งการได้รับความเห็นชอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างจาก ก.ล.ต.  

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :