ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
03 ก.ค. 2562   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SST-W2 (F53-5)  
14 มิ.ย. 2562   กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2  
21 พ.ค. 2562   แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)  
15 พ.ค. 2562   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
15 พ.ค. 2562   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562  
15 พ.ค. 2562   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  
14 พ.ค. 2562   แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัท  
26 เม.ย. 2562   การไม่ปรับสิทธิของ SST-W2  
24 เม.ย. 2562   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
22 มี.ค. 2562   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
14 มี.ค. 2562   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล/การเพิ่มทุนแบบ General Mandate/การออกหุ้นกู้/การแก้ไขข้อบังคับบริษัท/การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข Record date)  
14 มี.ค. 2562   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล/การเพิ่มทุนแบบ General Mandate/การออกหุ้นกู้/การแก้ไขข้อบังคับบริษัท/การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข Template)  
13 มี.ค. 2562   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล/การเพิ่มทุนแบบ General Mandate/การออกหุ้นกู้/การแก้ไขข้อบังคับบริษัท/การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
26 ก.พ. 2562   งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
26 ก.พ. 2562   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561  

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :