คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท Board of Director

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

นางจิตรา ถาวระ

ตำแหน่ง

 • กรรมการและกรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

นายทศพร ซิมตระการ

ตำแหน่ง

 • กรรมการและกรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์

ตำแหน่ง

 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

นางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาส

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

นางอินทิรา สุขะนินทร์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

นายสมยศ สุธีรพรชัย

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :