คณะผู้บริหารระดับสูง


ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2 นางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาส รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท
3 Mr.Rod Kimber รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ
4 นายปิยพงศ์ รินทรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน และกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท
5 นายกษิดิศ ทวีสิน ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร
6 นายปัญญา ซุ่นทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ
7 นางพัชรี บุนนาค ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
8 นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :