พนักงานและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” ปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคลังเอกสาร ซ.สุขสวัสดิ์ 76 จ.สมุทรปราการ