“ให้เลือด ให้ชีวิต” ปีที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคลังเอกสาร ซ.สุขสวัสดิ์ 76 จ.สมุทรปราการ