"รวมพลังปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ คลองโคน อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม