“SST เติมฝันให้น้อง ปี 2” บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์ดนตรี อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน พร้อมอุปกรณ์ห้องสมุด และเลี้ยงขนมเด็กนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนวัดโคกลำดวน หมู่ที่ 9 ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ครู นักเรียน และพนักงาน บมจ.ทรัพย์ศรีไทย ได้ร่วมกันจัดห้องกิจกรรมให้กับน้องอนุบาล