บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า-สร้างฝ่าย (ทิ้งหิน) ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. – 15.00 น. ณ. หมู่บ้านสามัคคีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยพนักงานบริษัทฯ ร่วมกับ หมู่บ้านสามัคคดีธรรม และเจ้าหน้าที่ทหารภายในพื้นที่ ได้ช่วยกันทิ้งหิน เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ และพนักงานบริษัทฯ ได้รว่มกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น