กิจกรรมวันซีเอสอาร์ หรือ CSR DAY เมื่อวันที่ 3 และ 27 ตุลาคม 2555