บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน กับ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี